Cửa cuốn Đài Loan dày 8 dùng motor

950.000 599.000