Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Q. 1268 Tp HCM

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 về củng cố, xây dựng Đảng; giáo dục, bồi dưỡng đảng viên về nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Lễ kết nạp đoàn viên thanh niên mới năm 2019

Ban Thường vụ Quận đoàn chọn Đoàn trường Trương tổ chức lễ kết nạp đoàn viên lớp đoàn viên 85 năm cấp quận

Đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh

Hội nghị tiếp xúc cử tri với Tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp HĐND Quận

Tại hội nghị, Tổ đại biểu đã thông tin dự kiến chương trình kỳ họp, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước.

Thăm và chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho Thanh niên, đội viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.