Tin tức - Sự kiện
Thăm và chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho Thanh niên, đội viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với Tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp HĐND Quận

Tại hội nghị, Tổ đại biểu đã thông tin dự kiến chương trình kỳ họp, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước.

<