Thông tin về các lớp học
KẾ HOẠCH HỌC TẬP LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN

Thế nhưng theo ông Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội việc chăm lo đội ngũ nhà giáo cần nhiều chính sách “bền vững” chứ không đơn thuần chỉ là vấn đề lương và thu nhập.

<